دانلود میان افزار (فریمور) – Firmware

سونی – Sony

نیکون – Nikon

کانن – Canon

APS-C

Nikon D90
Nikon D80
Nikon D7200
Nikon D7100
Nikon D7000
Nikon D70
Nikon D60
Nikon D5500
Nikon D5300
Nikon D5200
Nikon D5100
Nikon D5000
Nikon D500
Nikon D50
Nikon D40
Nikon D3400
Nikon D3300
Nikon D3200
Nikon D3100
Nikon D300s
Nikon D3000
Nikon D300
Nikon D2Xs
Nikon D200
Nikon D1X
Nikon D1H
Nikon D100
Nikon D1

فول فریم - Full Frame

Nikon D3
Nikon D3S
Nikon D3X
Nikon D4
Nikon D4S
Nikon D5
Nikon D600
Nikon D610
Nikon D700
Nikon D750
Nikon D800
Nikon D800E
Nikon D810
Nikon Df

APS-C

Canon EOS 7D Mark II
Canon EOS 7D
Canon EOS 80D
Canon EOS 70D
Canon EOS 60D
Canon EOS 50D
Canon EOS 40D
Canon EOS 30D
Canon EOS 20D
Canon EOS 10D
Canon EOS 760D/Rebel T6s
Canon EOS 750D/Rebel T6i
Canon EOS 700D/Rebel T5i
Canon EOS 650D/Rebel T4i
Canon EOS 600D/Rebel T3i
Canon EOS 550D/Rebel T2i
Canon EOS 500D/Rebel T1i
Canon EOS 450D/Rebel XSi
Canon EOS 400D/Rebel XTi
Canon EOS 350D/Rebel XT
Canon EOS 300D/Rebel
Canon EOS 100D/Rebel SL1
Canon EOS 1300D/Rebel T6
Canon EOS 1200D/Rebel T5
Canon EOS 1100D/Rebel T3
Canon EOS 1000D/Rebel XS
Canon EOS D60
Canon EOS D30

فول فریم - Full Frame

Canon EOS 5D
Canon EOS 5D Mark II
Canon EOS 5D Mark III
Canon EOS 5Ds / 5Ds R
Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 6D
Canon EOS-1D X Mark II
Canon EOS-1D X
Canon EOS-1Ds Mark III
Canon EOS-1Ds Mark II
Canon EOS-1Ds

بستن
بستن